On trobar-nos

Formulari de contacte

L’informem que, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades han estat integrades en un fitxer el responsable del qual és ROCA. Aquesta informació serà tractada amb la màxima privadesa, confidencialitat i seguretat, d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, l’informem que les seves dades quedaran integrades també en el fitxer de clients i usuaris de ROCA. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una comunicació per escrit adreçada a: Roca Sanitario, SA. Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, Espanya.