Processos productius sostenibles

Processos productius sostenibles

Eco Roca persegueix integrar el respecte pel medi ambient en els nostres processos productius

El compromís amb el planeta forma part de la nostra filosofia i la nostra manera de fer cada dia i, sota aquesta premisa, creem el concepte “Roca Loves the Planet” que acompanya tant els processos productius en les nostres fàbriques com el desenvolupament i les accions socials de la companyia.

En el referent als processos productius, des de l’any 2008 estem desenvolupat el Projecte Eco-Roca, que compta amb dos objectius prioritaris: reduir les emissions de CO2 en un 25% per l’any 2014, respecte de les emissions de 2006, i gesionar els processos industrials sense residus a través del programa Zero Waste.

 

 

Durant el periode 2006-2010 Roca ha aconseguit a nivell global una disminució en els consums energètics d’un 14,9% en gas i un 4,6% en electricitat. Aquesta millora ha permès evitar l’emissió del voltant de 52.750 tones de CO2 a l’atmosfera. Aquestes xifres són especialment rellevants, ja que el consum de gas genera aproximadament el 90% de les emissions d’efecte hivernacle originades en els processos de producció.

Per la seva banda, el programa Zero Waste per a assolir processos industrials sense residus materials ja ha complert un 75% de la seva implementació a dia d’avui.

 

La nostra empresa