La nostra empresa

Memòria anual

Consulta les dades més significatives sobre l’activitat de Roca a la nostra memòria anual

Memòria anual 2014

Memòria anual 2014

Memòria anual 2013

Memòria anual 2013

Memòria anual 2012

Memòria anual 2012

Memòria anual 2011

Memòria anual 2011

Memòria anual 2010

Memòria anual 2010

Memòria anual 2009

Memòria anual 2009