Innovació

Innovació

La nostra aposta des de la concepció del producte fins a la seva producció, logística i distribució

Una de les premises de Roca és la que expressa el convenciment que les innovacions tecnològiques constitueixen un element essencial per a assolir el desenvolupament progressiu i la millora permanent en qualsevol activitat. Per aquest motiu, a totes les filials i al llarg de tot el procés de producció s’utilitza la tecnologia més avançada.

Roca aposta per la innovació, present des de la mateixa concepció i disseny del producte fins a la seva producció, logística i distribució. L’excel·lencia tecnològica s’estés a tots els nostres centres de producció d’arreu del món facilitant la creació de sinergies i garantint la màxima qualitat en tot el procés productiu. A partir de les experiències obtingudes en tots els centres de producció, el Departament de Tecnologia treballa per a seguir perfeccionant el procés integral de desenvolupament i producció dels nous productes, amb l’objectiu de mantenir-nos a la vanguàrdia en capacitat industrial i tecnològica.

 

 

La constant innovació tecnològica de Roca té com a únic objectiu proporcionar el millor servei possible als seus clients. A R+D+i s’analitzen les necessitats i gustos de la societat per a adaptar els productes a les noves condicions del mercat. Aquest procès d’adaptació no només es duu a terme en base a principis estètics i de modernitat sinó que neix amb el desig de millorar la qualitat de vida de les persones.

Innovation lab

La punta de llança de Roca en els terrenys de la investigació i els desenvolupaments vanguardistes

L’Innovation Lab de Roca és un equip dinàmic de dissenyadors conceptuals, amb experiència multidisciplinar i internacional, el principal objectiu del qual és oferir novedoses propostes de producte que vagin més enllà del mer disseny formal.

Aquest equip, mitjançant un procès i eines que permeten afrontar els reptes des de perspectives alternatives, es centra en buscar solucions a situacions en l’entorn de l’espai de bany que encara no tenen resposta adequada entre l’oferta existent.

Aquesta recerca de solucions s’inspira en les necessitats actuals dels usuaris, però també en els indicis que ens permeten intuir quins seran els paràmetres que donaran forma a la nostra societat en els propers anys.

Aspectes com la sostenibilitat, l’envelliment de la població, els nous estils de vida i en general qualsevol macro tendència que pugui afectar la nostra societat, les seves necessitats i el seu habitatge, són explorats per l’equip i estan sempre presents en els projectes de l’Innovation Lab.

A més de proposar solucions conceptuals per als productes del bany, l’Innovation Lab organitza sessions de treball interdepartamentals que encoratgen a desenvolupar productes innovadors i dona suport a altres iniciatives de la Companyia on punts de vista menys convencionals poden aportar valor al conjunt.

La missió de l’Innovation Lab és ajudar a que els nostres productes tinguin uns trets diferenciadors que representin uns beneficis clars per als nostres clients. És la nostra aposta de futur per una empresa sostenible i duradora en un entorn global, canviant i amb reptes cada dia més exigents.

La nostra empresa